1670-03-28 Kongl. majt:s: Bref til Commercie Collegium för Borgaren Hans Lehman, at inrätta ett Embetshus i Stockholm af hela och halfwa West-Indiska Castors Hattar

Framsida
Kongl. tryckeriet, 1670

Så tycker andra - Skriv en recension

Vi kunde inte hitta några recensioner.

Bibliografisk information