Att Förädla Information Till Kunskap-

Framsida
I förslagen till ny läroplan och lärarutbildning betonas vikten av att informations- och kommunikationsteknik (IKT) utgör en nödvändig del av lärarutbildningen. Den moderna tekniken skall enligt dessa förslag användas som ett verktyg och då speciellt för aktiviteter som kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande (Prop. 2009/10:89). All erfarenhet hittills visar, att digitala medier (IKT) kan utgöra ett stöd för utveckling och lärande. Speciellt gäller detta elevers samarbetsförmåga, kommunikations- förmåga samt förmågan att planera sitt eget lärande. Mitt syfte med bifogad lärarhandledning är att stimulera en elevaktiv undervisning som gynnar ett undersökande och kritiskt granskande arbetssätt. Den skall ses som ett försök att vidareutveckla det pedagogiska arbetet med IKT-användning.
 

Så tycker andra - Skriv en recension

Vi kunde inte hitta några recensioner.

Innehåll

Bakgrund
4
Kritiskt tänkande och reflektion
19
Avslutande synpunkter
43
Metod
58
Inledning
71
Resultat
84
Referenser
99
Upphovsrätt

Vanliga ord och fraser

Om författaren (2012)

Har tjänstgjort som mellan-, hög- och speciallärare i ca 30 år. I slutet av 1990-talet kom han att ägna sig åt frågan hur man lär med IKT. Forskningen inom detta område har bl.a. resulterat i boken "Informationssökning med IT i ett pedagogiskt sammanhang" samt ett antal artiklar i tidskrifterna "Didaktisk Tidskrift" och "Human IT". År 2001 blev han klar med sin licentiatavhandling "Informationssökning med IT-stöd. Fyra delstudier i grundskolans årskurs 6". Under senare tid har han verkat för att sprida information om "ett lärande arbetssätt med IKT" till främst universitet och högskolor.

Bibliografisk information