Bidrag Till Kännedom Av Finlands Natur Och Folk, Volym 25–29

Framsida
General Books, 2013 - 280 sidor
This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can usually download a free scanned copy of the original book (without typos) from the publisher. Not indexed. Not illustrated. 1876 edition. Excerpt: ...melius arhete narmare behandlar, aro salpetersyran, kolsyran, fosforsyran och svafvelsyran. Betraffan de safpelersyran antog Gmeb'n, foranledd af de niangfaldiga experiment hvilka harom blifvit anstallda, att den visserligen bestode af syre och qvafve, men anser det icke genom dessa undersokningar hafva blifvit bevisadt, att utom dessa och varme-amnet intet annat amne i den skulle inga. Dessa Gmelins tankar forklarar Gudolin) fullkomligt berattigade specielt af den orsaken, att salpetersyrans starka kraft (ignea vis) icke annorlunda kan forklaras. Lavoisier raknade qvafvet knappest tili de branbara parne, ehuru det i salpetersyran finnes forenadt med syre, pa den grund att det nast de adla nietallerna ar den kropp, svarast fas att brinna. Qvafvet saknar saledes flogiBton, d. a. den fina materie genom hvilken kropparnes branbarhet uppkommer. Alla andra enkla branbara kroppar utgores af ett substrat i forening med flogiston. I qvafgasen ingar intet flogiston, utan den ar endast substratet af en branbar kropp, hvilket ar sa mycket troligare som den hittills icke kunnat fas att brinna, om icke latt antanda kroppar varit med. Att den electriska gnistan oxiderar qvafvet beror derpa, att detta genom de electriska gnistorna, som aro kulor af eld (flogiston, ljus-amnet), erhaller den mangd flogiston, ar nodvandig for att det skall kunna forena sig med syret. Men den harigenom uppkomna salpetersyran synes tillika...

Så tycker andra - Skriv en recension

Vi kunde inte hitta några recensioner.

Andra upplagor - Visa alla

Bibliografisk information