Blomsterspråket eller Blommornas betydelse efter österländskt sätt. En toilettskänk. Öfversättning. Calmar 1827. Tryckt hos Pehr Ahlquist

Framsida
1827 - 28 sidor

Bibliografisk information