Dalarnas sommarvägnät på 1600-talet: Österbergslagen. Västerbergslagen, Volym 2

Framsida
1956 - 136 sidor

Bibliografisk information