ERÖVRINGEN: MUSLIMSKA BRÖDRASKAPETS INFILTRATION AV SVERIGE

Framsida
Sameh Egyptson, 1 jan. 2020 - 264 sidor

Hur mycket naivitet har präglat svenska politiska partier då de trott att de skulle kunna omvända islamister till demokrater och inkludera dem i det sekulära mångkulturella samhället? Hur mycket naivitet har präglat islamister att tro att de skulle kunna erövra Sverige med infiltration inifrån? Kan islamister förvandlas till demokrater samtidigt som de är textbundna till en fundamentalistisk tolkning av religiösa urkunder? Hur har den här process påverkat det svenska samhället?

De här frågeställningarna ställer religionsvetare Sameh Egyptson i den svenska översättningen av hans väldokumenterad studie på arabiska och engelska om Muslimska Brödraskapet och dess aktivitet i Sverige. I den svenska uppdaterade upplagan av den internationellt uppmärksammade studien belyses dessutom Centerns och Miljöpartiets kontakter med islamistiska förespråkare.


När den arabiska och engelska studien publicerades skrev recensenter dessa presentationer.


Aron Lamm – Epoch Times

”Sameh Egyptsons bok ”Holy White Lies” fyller ett väldigt viktigt hål i svensk offentlighet: Den beskriver vad det fundamentalistiska och islamistiska Muslimska brödraskapet faktiskt är, och hur de och deras allierade lyckats göra sig till ”representanter” för alla svenska muslimer. Sameh Egyptson är en svensk religionsforskare med egyptiskt ursprung, som tack vare att han har arabiska som modersmål kunnat forska i källor som de flesta svenskar aldrig kommer åt. Hans bok är bitvis ganska ruggig läsning för den som har det minsta oro för en krypande ”islamisering” av Sverige.”


Mats Skogkär – Sydsvenska Dagbladet

”Egyptson har dammsugit bland annat Arbetarrörelsens arkiv och de olika regeringsdepartementen på offentliga handlingar med kopplingar till organisationer som Islamiska förbundet i Sverige och Sveriges muslimska råd, SMR.”


Mohamed Salmawy – al-Ahram

”Sameh Egyptson har enorm fördel av att vara förtrogen med Sverige och dess institutioner, och samtidigt ha erfarenhet av Muslimska Brödraskapets idéer och arbetssätt i sitt hemland, Egypten, som han emigrerade från till Sverige som en ung man.”


Per Gahrton – Aftonbladet

”Fördelen med Egyptsons arbete är att det inte drar några växlar på andelen muslimer i befolkningen utan koncentrerar sig på

organisationer och personer som enligt program och uttalanden inte bara är religiöst muslimska, utan förespråkar politiskt inflytande för islamisk lag eller tradition i svenskt samhällsliv.”


Per Gudmundson – Svenska Dagbladet

“Till boken finns en omfattande dokumentation på internet, med primärkällor avfotograferade och arkiverade. Varje partiombudsman borde ha ett exemplar.”

 

Vanliga ord och fraser

Om författaren (2020)

Historiker, islamolog och religionsvetare vid Lunds universitet.

Bibliografisk information