En mogen hwete-kerfwe, som i rettom tid införes i Guds lado, tå kongl. majestäts tro-tjenare och justitiæ borgmästare i handels- och stapelstaden Norrköping ... Jacob Ekbohm, som efter 74 års och 7 månaders berömliga wandel i herranom: hade afsomnat then 4 maji, then 12 therpå följande med anständig heder i St. Olai begrofs, uti christelig lik-predikan, enfaldeligen förestäld af Erik Wallström ... Norrköping, tryckt af Johan Edman, år 1759

Framsida

Så tycker andra - Skriv en recension

Vi kunde inte hitta några recensioner.

Bibliografisk information