Nedrustning, utveckling, säkerhet: sammandrag av Thorsson-rapporten om sambandet mellan nedrustning och utveckling. Nedrustning och utveckling : säkerhet och rättvisa : studiematerial för uppföljning av ¿7FThorssonrapporten" (FN-studien)

Framsida
Arbetsgruppen för Sv. folkriksdag för nedrustning, 1982 - 64 sidor

Bibliografisk information