På tungans tröskel: arktiska dikter från Grönland, Kanada, och Alaska

Framsida
FIB:s lyrikklubb, 1984 - 141 sidor

Bibliografisk information