Skildringar ur det husliga lifvet, Volym 1

Framsida
Bagge, 1845 - 407 sidor
 

Utvalda sidor

Vanliga ord och fraser

Bibliografisk information