Slektbeskrifvning öfver Wermlandsslegten Ekelund och dess förgreningar 1500-2000: ett försök till en släkthistorisk forskning över femhundra år

Framsida
Värmlands släktforskarförening, 2003 - 411 sidor

Bibliografisk information