Sidor som bilder
PDF
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Af gamla svenska mynt och andra saker rara

Herr Brenner har sökt up en ogemenan hop,

Och har thes vittra vett förvârft thet namn och rop, At en bland hundra ey ther i mot honom svara

Hvar med dock ingen tänkt förringa andras heder,
Som samma yrke yrkt och ther i giort sin Bit,
Men hälre med beröm en Törnhielm föra hit,

En Nyman och Bromell, en Karlsten och en Keder,

Ther til en Peringskiöld, som ock giör ett med alla: Ty the ha samlat nytt och gammalt i sin hand, Och mycket annat rart, som hedrar Svea land,

Ett land, som man med skiäl thet ädlesta må kalla.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

I hnstighet dock välment dichtat af Stokbolm den 13 Novemb. Olnf Rudbeck. ät 171 l. Med. d. & prof. Upsal.

[ocr errors][merged small]

När egen kiârlek säte â sido och til rygga,

Och hvar och en vil sig vid sanning endast trygga, Samt utan vålde läs, hvad hälst för sak thet rör, Och icke pennan straxt til vedersagu för,

Tå får man ofta lius, ther eljest mörkt kan vara,
Och genom id och Bit alt mer och mer erfara
En sannning, som sig dölgt i många hundra åhr
Och kommer svåra fram, ther afund gärna rår.

Af våra grannar then, som lârder rätt vil heta

Och i the gamla skrin och skrifter noga leta,
Han lär få räkna och med öpna ögon se
Sin ätt från Atland ut och icke ther åt le.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]

kgl. archiater och professor.

r> 1
` l- , ‘ '.x
п .
"l \ '
. Н» (а: ‚п п
‘­ т: »y ‚Ё; к» :l
;; Y ~ „ruf ‘th'lfx
v~ Ã ’ г; и}: нм.
ы: f ч-тз‘)‘ НЫНЕ aib
.EQU :.‚-› :.Ё:.' » infin-¿wn
.srmimvì'wï j 1

x
uw): »:~.`~‘. :Il

.13m типам ; 11:?. Hßqílïamänan 'm umm ‚тамаде (пищи. :byu:

« FöregåendeFortsätt »