Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Johan Slmsten, Handelsman i Stockholm, och J ungf. lllarla Jacobs-flotter. 18 Juiij 1675.

[ocr errors][ocr errors]

XXIII.

Johan Andersson, Stockholms stads Cammererare, och Jungf. Brita смяла. 14 Mai-tij 1678.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Georg Jacohsson Krus, Borgare och Handelsman i Geile, och Jungf. Elisabeth ВИЗ. 19 Novem. 1678.

[ocr errors][merged small]

Christlan Poppelman, Gouvernements-medicus i Jylle, och Jnngf. Eatharlna lledrœa. 25 Februar 1679.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Samuel Jönsson, Borgare och Handelsman i Stockholm, och Jungf. Christina Elisabeth Erlks-dotter. 26 Octob. 1679.

[ocr errors][ocr errors]

Erich Andersson, Borgare och Vijnhandlare i Stockholm, och J ungf. Anna Catharina lllarqvardt. 30 Novemb. 1679.

[ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »