Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Joannes Schelerns, Reg. Jur. Nat. et Gent. Prof. honorar. nec non Eloqu. et Polit. Skytteanus i Upsala. 29 Maij 1679.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Martlnns Brunnerus, Theol. D. och Prof. i Upsaln, Kyrkioherde derjemte i Danmark. 29 Sept. 1679.

[ocr errors]

') Jonas Fornelius (17 Fehn), Schetïerus (26 Martij), Magnus Celsius (5 Maij), Petrus Liung, Eth. et Polit. Prof. (8 Maij), Brunnerus (22 Aug.)

[ocr errors][ocr errors]

LXXV.
hrs lllnlson Wall, Boktr. i Stockholm. 9 Novemb. 1679.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

Jöns Eriksson Westenlus, Oeconomus i S. Clara i Stockholm.
5 Decemb. 1680.

[ocr errors]
[ocr errors]

Jacob [me den yngre frân вене, Facteur pâ ............ 19 Decemb. 1680.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »