Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Doct. Johann Вам, Sveriges rijkes Erchebiskop och Academiens ì Upsala Procancellarius. 18 Septemb. 1681.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

J. Catharina Hansonla, Boktryckiarens sal. Petri Hansonii i Àbo dotter, begrafv. i Stockholm d. 19 Januarij 1683.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][graphic][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]

*) Omnia si perdas, famam servare memento: Qua semel amissa, postea nullns eris.

[ocr errors][ocr errors]

") Historiam ipsam, ab Apulejo Madaur. expositam, in sueticum idioma Mart. Nyman dedit ediditque, Upsaliae 1666.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »