Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]

') Cum fueris Romae, románo vivito more: Cum fueris alibi, vivito sicut ibi.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

‘) Quando conveniunt Ursilla, Camilla, Sibilla, Sermonem facîunt et ab hoc, et ab hac, et ab illu.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »