Sidor som bilder
PDF

Då sådant bracktes ann för högst-mält híeltcs sonen,

Som nu i denne dag bekläder Svea-thronen,
Vår allernådigst kung - Gudb gifven mång god dag
Och frijdsampt regement att sköta folck och lag! _

[ocr errors][ocr errors]

Emot gemene man, i rätt och androm tingom
Nu honom sökt, sig tedt, mot fattigom och ringom,
Uthí sitt eget buns mot maka, barn och folck,
Moot slâcht och vänner med, bör mig ey vara tolck.

Der någon veta vil, hvad mera kunde vara

Om honom föra inn, kan väl och snart blij svara,
At han är blifven död. Vij ha den sâkre tröst,
Det Gud, som med sin död har oss från döden löst,

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][merged small]
[graphic]
« FöregåendeFortsätt »