Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors]

Gndh bettre desse ord, the saunas alla tijder,
Then ena hastigt tror hvad annan vrângligt vrijder.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Girig är fattig. Den altijd mehr vil ha, han rättlig fattig skattas, l ty at myckit är, snm faltig mannen faltas.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Men hör, ат röda häär det brister iutet fram,
Uthvertes fergat skeen, invertes synd och skam.

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Bâsta music.
Dâ har man best music, när mun och hierta lijka
The lofva herren Gudh, som kan alt ondt afvijka.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

LXXXVII.
Kiättia.
Förmedelst mongen leek, och liufiig qvinno-säng,
Förlorat mongen bar sin goda schole-gäng.

LXXXVIII.
Fyllerij. Horerij.

Ach tänk mongt fyllerij ocb stygge bore-jacht
Har mongen vacker man i träcken nederlacht.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »