Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][graphic][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Mitt ringa olfer, Gudh, igenom honom tag,

I hvilken iag väl veet tu bar et godt behag.
Lät kärlekz, fridzens and och aldrig ätervenda,
Men värdes uti mig thet offer ju optenda

Med sädan eld som ey utslockna nonsin kan,
P5. hiertans altare, at tu then tender ann!

HENRIK GEORG VON BROBERGEN.

Till läsaren.

Den som ey någon vers törs skrifva,
Förr'n den är allom uti lag,

Den bör detsamma låta. blifva
Till slutet af den sidsta dag.

« FöregåendeFortsätt »