Sidor som bilder
PDF

Lllla мышц storm nicht,

cancellisten uti kongl. reductions-commissionen,
ehreborne och välbetrodde

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

hederlige copulations~act, som begicks i Stockholm den 10 Martij 1692.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »