Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

hvars copulation christöûigen fôrrättades i Stockholm den 14 Maij 1693.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Dà solen uti jungfrun var,
Upsartes desse bröllops-ra'r
öfver
handelsmannens uti den lullige stapelstaden Norkiöping
ehreborne och välachtat

[merged small][ocr errors][merged small]

christloßíge sammanvigning, som мы hederligit folcks närvaru med fâderneslandsens vanlige ceremonier förrättades i Stockholm den 3 Septemb. anno 1693.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
« FöregåendeFortsätt »