Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Då jag nu tänkte kring, hvad denne skytt betydde, Om det vor’ märke till, att man skull гав i acht För andra denne tijd, at gå på skall och jacht, Så föll mig äntlig in, att Astrild jemvâl lydde

[ocr errors][ocr errors]

Men sij, förutan det, att skytten nu regerar,
Jag än ett tecken fann, som nog märckvärdigt âr,
At just på. samma dag ehrt bröllop hållas lär,
Som man Elisabet till stadigt minne âhrar.

[ocr errors]

Att ju vår jungfru-brud i lycklig stund blir bunden,
Som nu uppå sin dag inträder âchta-stand,
Och knyter med sin vän ett heligt kiârlekz-band.
Jag tror, bland jungfrur all lär ingen varda funnen,

[ocr errors]
[graphic]

En sådan dyr juvel vill jungfrun intet mista,
Men söker framför alt att finna tienligt bann,
Hvarmed hon honom på sitt hiärta binda kan,
Där bästa giömman är. Och at det ey må brista

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

med christvanlige ceremonier ñjrade sin hederlìge glädie-dag uti Borgo den 14 Januar. 1694

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

En man, som med all nijt predikar Christi lära,
En man, som hafver ehr utaf alt hierta kiär,
Och håller eder för sin crona och sin ähra,
Samt eder största roo och fâgnad vara lär.

[ocr errors][ocr errors]

Och hvad som sägs om ny,t, man billigt kan förklara,
At man skal дата sig i ungdoms uy och våhr,
Då bästa tecknet är sig til at sammanpara,
Förn än med åldrens höst blå nedanet ingår.

[ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »