Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

som den 27 Octobr. 1701 uti Stockholm slöte med hvarannan ett christlofligit âchtenskapsförbund,

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

som förnöijligt sammanvigdes i Stockholm den 3 Nov. anno 1701.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »