Sidor som bilder
PDF

Ettbundrade Kling~dicbter ............. Sid.

Dedikation till Urban Hiârne ...........

Andelige.

Tacksäijelse til Gudh för hielp uthnr vatnsnöd .
Nyâhrsskriiït 1672 .................
Davidz klagesäng Öfver Jonathan ........
Davidz klagegrät öfver Absalon ..........
Af Davidz LI psalm ................
Davidz ottatijondeandre psalm ..... ' ......
Zions döttrars deijlighet . . . . . ...... . . .
Nyährsskrißt 1673 ‚ ................
Om trones kamp och Seger ............
Tacksäijelse til Gud för den h. nattvarden . . .

[ocr errors][merged small]

Till Samuel Hadorph , ...............
—- Carl XII .................. ». .

i Bröllopz-skriffter. i
Till ОКОН Rosendalius och Maria Eliaedotter . .
— Johan Simsten och Maria Jacobsdotter .
— Johan Andersson och Brita Göding . .
- Olof Kanik och Anna Myra .........
—- Georg Jacobsson Kms och Elisabeth Elis .
-­ Christian Poppelman och Catharina Hedrœa
-­ Johan Philipson Drabitius och Magdal. Holm
— Elias Norœns och Elisab. Mänsdotter Durœa
—— Samuel Jönssou och Elisab. Eriksdotter . .
— Erik Andersson och Anna Cath. Marqvardt
­- And. Larsson Arndt o. Agneta Pettersdotter
- Petrus Bergman och Elsa Carlsdotter Falck
—— Erik Aurivillius och Anna. Loceenia . . . .
— Johan Georg Elerdt och Märta Nilsdotter .

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

167.
167.
168.
168.
169.
169.
170.
170.
171.
171.
172.
172.
173.
173.
174.
174.
175.
175.

176.
176.

177.
177.
178.
178.
179.
179.
180.
180.
181.
181.
182.
182.
183.
183.
Till Johan Isaksson och Catharina Johansdotter Sid. |84.
_ Lars Fernœus och Christina Schalina
_ Jacob Honnen och _ _ _ ........

Till gode vänner.

Till Erik Simsten . . .
_ Jonas Rugman .................
Helsingflickornas minne ............
Christian Poppelman ..... . .......
Elias Brenner . . .
Elisabeth Dalina ................
Johan Rödbeck . .
Jonas Kiernander ...............
Niclas Grijs ..................

..............

..............

OlausRudbeck
Christian Poppelman ......... . . . .
Andr. Wollimhaus ...............

Margreta Märtensdotter Brunner .......
Lars Fenner ..................
Lars Larsson Wenns ............ .
Johan Columbus ................
Jonas Ersson . . .
Sven Larsson Helsing ............
Geñe stad .....

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

_ Jonas Kiernander ...............

Graf-skriffter.

Jeremías Elis . . .

Olof Larsson . .
Anna Jonsdotter

-
.............

Christina Hadarphia ............
Cbìrsten Jonsdotter .............
Jacob Andersson Höök ..........
Magdalena Haraldzdotter ..........

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

184.
185.

185.
186.
186.
187.
187.
188.
188.
189.
189.
190.
190.
191.
191.
192.
192.
193.
193.
194.
194.
195.
195.
196.
196.
197.

197.
198.
198.
199.
199.
200.
200.
201.
201.
202.
‘202.

Carl Arosell.

Henrik Georg von Brobcrgen.

Andlige Dichter.

I. Gudz näde är min högsta skatt ....... Sid. 259.

Il. Hur fäfäng âr din christendom ....... „ 260.

111. О, Jesu, min frögd, som gör mig förnögd „ 262.

IV. Nu kommer alle I, som fruchten Gnd, tillhopa „ 263.

V. Nu kommer. kommer alle hit ........ „ 263.

VI. See lilla ordet ach, hvermed Neh’mie mund „ 264.

VII. О Gnd, som all ting har uti tin almachts „ 264.

Lyckönslkningar.

Uppâl kon. Carl XIIzs födelsedag. 1704 ..... „ 265.

— prinsessan Hedvig Sophiae födelsedag. 1704 „ 268.

_ dr. Hedvig Eleonoras födelsedag. 1707 „ 270.

Till Johan Silfvercrantz .............. ‚, '272.

_ Johan Björck ................. .„ 273.

_ Samuel Jœhne ................. ,‚ 274.

_ Joachim Cronfeldt ............... „ 275.

_ Fabian Wrede ................. „ 276.

_ Anton von Grooth .............. „ 277.

_ Tobias Bergman ................ „ 278.

Brudskrifter.

öfter Niels Lönquis: ось Joh. Maria Biörckman „ 280.

_ Lars Biörckman och Eva Warg ...... „ 282.

_ Isak Larosch och Juliana Fnlth ...... ‚‚ 285.

_ Petter Lothingius och Brita Wäster . . . . „ 287.

_ Carl Bande och Maria Gust. Gyllenstierna „ 290.

_ Magnus Gabr. Palm och Anna Hâkansdotter „ 292.

_ Jacob Spaldingh och Cathar. Elisab. Soling ,‚ 295.

_ Elias Wolker och Elisab. Воуе ...... „ 297.

_ Chr. Winblad och Joh. Margar. Hansdotter ‚‚ 300.

_ Lars Banck och Juliana Elisab. Mandel „ 302.

_ Anders Lööfgren och Anna Scheibe. . . . „ 304.

_ Laurent Carney och Anna Hult ...... „ 307.

_ Mârten Bellman och Maria Näñ` ...... „ 309.

_ Mârten Wästerling och Beata Elisab. Stamm „ 311.

_ Johan Steenhoß'och Soph. Elisab. Diterichin „ 315.

_ Erich Gollsteen och Barbara Jacobi. . . . „ 317.

_ Daniel Zachau ach Lucia Hilcke ..... ‚‚ 319.

_ Anders Liung och Catharina Eek ..... ‚‚ 321.

_ Emanuel Widegren och Cicilia Bagge 325.

Till Johan Spalding och Anna Stina Brander Sid, 328.

_ Hans Ström och Cath. Regina Spalding .
_ Lars Kâhre och Maria Elisab. Torsell .
_ Hans Pahl och Charlotta Cronström

_ Daniel Westerling oeh Anna Brita Ström
_ Petter von Lingen och Margar. Tersmeden
-- Joh. Lagerbielke och Anna Maria Lagermark

_ Didrik Granatenflycht och Agueta Regina Irfvin

_ David Silvius och Sophia Helding .....
_ Alex. Fernström och Anna Marg. Bergman
_ Anders Nilsson och Anna Hansdotter

_ Lars Aberg och Auna Cath. Robsam

_ Hans Heldingh och Agneta Croese . . . .
_ Magnus Salan och Luciana Kiìhl .....
— ­Märten Edenberg och Christina Silentz. .

_ Sven Schenbohm och Cathar. Paulsen . . .
_ Carl Cedergreen och Sara Victoria . . . .
_ Lars Rybeck och Anna Cathar. Clerck . .
_ Joachim Halpap och Hel. Christ. Sehmeer
_ Jonas Krâka och Cathar. Sillnœa .....
—- Elof Skragge och Anna Drake ......

— Johan Leuehovius och Cathar. Ehrenström
_ Joh. Niklas Edman och Anna Chr. Willemot
_ Erich Giers och Anna Christina Tranhielm
-— Jonas Anger och Helena Ehrenström . . .
_ Jac. Lagerstedt och Cath. Maria Tollstadia
_ Johan Lijñ'man och Helena Smidt .....
_ Erik Sparre och Sophia Wrede ......
— C. Gust. Hartman och Anna Maria Lindzelli

_ Thomas Bergman och Cath. Barckenbohm

_ Julius Georg. Matthias och Maria Mattheis

-A Lars Tufva och Beata Magd. Laurell . . .

_ Carl Lôfgren och Sophia Brenner .....
Grafskrifter. ’

Öfver Gabriel Schilling ...............
-— Johan Glandt . . . . . ............
_JönsPalm.......... ........
— Elsa Gründel .......... . ......
_ Maria Helena Fleming . . . . .- . .....
_ Maria Nilsdotter ........ a ......

— Barbara Leyell ............ . . .

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

330.
332.
334.
336.
338.
339.
340.
342.
344.
346.
349.
351.
353.
355.
357.
359.
360.
361.
362.
364.
367.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
380.
382.

385.
388.
391.
393.
396.
400.
403.

« FöregåendeFortsätt »