Sidor som bilder
PDF
ePub

CATALOGUE DES RUSSICA.

BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE PUBLIQUE DE ST.-PÉTERSBOURG,

CATALOGUE

DE LA SECTION DES

RUSSICA

OU

ÉCRITS SUR LA RUSSIE EN LANGUES ÉTRANGÈRES.

TOME II.

N- Z. SUPPLÉMENT. TABLE MÉTHODIQUE.

ST.-PÉTERSBOURG.
IMPRIMERIE DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES.

(Vass.-Ostr., 9 ligne, N 12).

1873.

Imprimé avec l'autorisation du Directeur de la Bibliothèque.

TAYLOR

THE

NI

INSTITUTION

UNIVERSITY

1 2:1AR 1951

(Adryall

OF OXFORD

N.

1. Na szczęśliwe przybycie Monarchini Katarzyny II. do miasta Połocka

od wiernych poddanych zakonu Kaznodzieyskiego Dominika

Świętego wiersz. S. 1. 1780. 4° 2. Na Podolu w czasie wielkiego jubileuszu przez sześć miesięcy w r. 1826

odprawionego niektóre kazania przez XX. dominikanów litew

skich miewane. Wilno, 1827. 8° 3. Na popis publiczny uczniów szkoły wydziałowey łęczyckiéy 1827 r. rektor

zaprasza. Warszawa, 1827. 40 4. Na popis publiczny uczniów szkoły wydziałowey XX. dominikanów war

szawskich 1827 r. zaprasza Damian Dzieszkowski rektor. War

szawa, 1827. 4o 5. Na popis publiczny czyli na dokończenie kursu nauk rocznego uczniów

gimnazyum woiewodzkiego w Płocku r. 1834 zaprasza dyrektor,

Płock, 1834. 4°

Id. Program aktu r. 1836, 1837, 1839, 1840. ib. 1836-1840. 6. Na popis uczniów szkoły obwodowej w Sieradzu 28 i 29 Lipca 1834

zaprasza inspektor Bartoszewicz. Kalisz, 1834. 4° 7. Na akt uroczysty zakończenia rocznego kursu nauk w gimnazyum woie

wodzkiem w Łomży roku 1834-1838 dyrektor zaprasza. Suwałki,

1834-1838. 4° 8. Na akt uroczysty wojewodzkiego gimnazyum warszawskiego 1834, 1835,

1837 roku zaprasza dyrektor. Warszawa, 1834-1835. 4° 9. Na akt uroczysty uczniów szkoły obwodowej łowickiej roku 1834, 1836,

1838 inspektor zaprasza. Warszawa, 1834-1838. 4° 10. Na akt uroczysty szkoły obwodowey w Szczuczynie roku 1834, 1836

zaprasza Szumkowski inspektor. Suwałki, 1834-1836. 4° Id. w Suwałkach 1837, 1839. ib. 1837, 1839. 4°

« FöregåendeFortsätt »