Finsk tidskrift, Volym 10

Framsida
Föreningen Granskaren, 1881
 

Så tycker andra - Skriv en recension

Vi kunde inte hitta några recensioner.

Utvalda sidor

Andra upplagor - Visa alla

Vanliga ord och fraser

Populära avsnitt

Sida 459 - Esos ojitos azules Se los has robado al cielo Y al cielo le darás cuenta Del mal que hiciste con ellos.
Sida 113 - ... individuela föreställningssätt skapat olikheten. Slutligen, när ingen af sångarene enskilt mera kunde mäta sig med mig i anseende till massan af runor, dem jag samlat, trodde jag mig ega samma rätt, som jag var öfvertygad om, att de fleste af sångarene tillerkände sig, att nemligen ordna runorna, eftersom de bäst passade till hvarandra, eller med runons ord: itse loime loitsijaksi, laikahtime laulajaksi, dvs jag ansåg mig för en sångare, lika god som de sjelfva. Med samma sångarrätt...
Sida 255 - Vasa var nog den hjelte, som kunnat kufva ett uppror, utan att smyga sig öfver undersâtar, som förlitade sig pS haus gifna löfte.
Sida 119 - Jag har noga betankt denna sak och tyckt mig finna, att den störande inverkan af dem mera härrör af den olikhet, som finnes mellan den nuvarande och fordna verldsäsigten, an den vore grundad i sjelfva saken.
Sida 193 - Där sitter en jungfru i nordanland på sjöastrand; sitt lif hon värnar med sången. Hon hoppas så visst, att det randas en tid, det stundar en strid, som friheten skänker åt fången.
Sida 82 - Kr vetenskapen nya arter, hvilka han nyligeu upptückt uti dylika skogar i det inre af landet. Den ena af dessa tillhörde siegtet Zilora afMalandryidernas familj och skilde sig frän den enda förnt kända europeiska arten af samma genus, Z.

Bibliografisk information