Vid Upsala universitets fest på tråhundra-femtionde årsdagen of Gustaf ii Adolfs död (tal, af O. Alin, ord till kantaten [by N.F. Holmgren]).

Framsida
 

Så tycker andra - Skriv en recension

Vi kunde inte hitta några recensioner.

Utvalda sidor

Vanliga ord och fraser

Populära avsnitt

Sidan 18 - Emellertid bad han sin trogne hjälpare att hava ett friskt och stadigt mod i alla vedervärdigheter och icke ledas, tröttas eller uppgivas av det omak, som i dessa besvärliga tider vankas, utan tänka, att vårt fäderneslands majestät och Guds kyrka, som därutinnan vilar, väl...
Sidan 4 - Rikes välfärd ha f ver måst utgjuta och låta mitt blod, dock allt härtill genom Guds Nådiga beskydd till lifvet intet skadd , och på sistone det låta måste; ty vill jag för min afresa och nu denne gången hafva eder...
Sidan 9 - ... så tager jag Gud den allrahögste till vittne, uti hvilkens åsyn jag nu här sitter, att jag det icke gör af eget bevåg eller såsom af lust till krig...

Bibliografisk information