Sök Bilder Maps Play YouTube Nyheter Gmail Drive Mer »
Logga in
Böcker Böcker1 - 4 av 4 om Laduga siön, och är väl så bredt öfver honom såsom hafvet vara kan emellan....
" Laduga siön, och är väl så bredt öfver honom såsom hafvet vara kan emellan Sverige och Åland eller emellan Estland och Nyland, der än här till dags ingen Pålack hafver tort öfverkomma. "
Om konung Gustaf ii Adolfs karaktersutveckling, särdeles under den tidigare ... - Sidan 108
efter Wilhelm Erik Svedelius, Gustavus II (Adolphus, king of Sweden.) - 1862
Obegränsad förhandsgranskning - Om den här boken

Konung Gustaf ii Adolfs skrifter [ed. by C.G. Styffe].

Gustavus (II Adolphus, king of Sweden.) - 1861
...Laduga sjön, och är wäl så bredt öfwer honom såsom hafwet wara kan emellan Swerige och Åland eller emellan Estland och Nyland, der än här till dags ingen Pålack hafwer tort öfwerkomma. Så förhoppas jag till Gud, att det ock skall Ryssen här efter blifwa swårt...
Obegränsad förhandsgranskning - Om den här boken

Studier i Sveriges statskunskap, Volym 1

1875 - 496 sidor
...att nu vore Finland skiljdt från Ryssland genom den stora Ladoga sjön och, tillade han, "forhoppas jag till Gud att det ock skall Ryssen härefter blifva...svårt öfver denna bäcken att hoppa eller springa"'). Efterverlden fick se att den saken icke var omöjlig, Ryssarne hafva hoppat öfver Ladoga och väl...
Obegränsad förhandsgranskning - Om den här boken

Föreningen heimdals folkeskrifter, Volym 46–60

1897
...emellan Estland ocli Nyland, där än härtilldags ingen polack hafver torts öfverkomma. Så forhoppas jag till Gud, att det ock skall ryssen härefter blifva...öfver denna bäcken att hoppa eller springa, och hvar lian iin, det Gud afvände, däröfver konime, skulle dock, näst Guds makt, de fästningar, Keksholm...
Obegränsad förhandsgranskning - Om den här boken

Finlands historia, af M. G. Schybergson, Volym 2

Magnus Gottfrid Schybergson - 1903
...öfver honom såsom hafvet vara kan emellan Sverige och Åland eller emellan Estland och Nyland. . . Så förhoppas jag till Gud, att det ock skall ryssen härefter blifva svårt öfver den bäcken att hoppa eller springa, och hvar han än, det Gud afvände, däröfver komme, skulle dock,...
Obegränsad förhandsgranskning - Om den här boken
  1. Mitt bibliotek
  2. Hjälp
  3. Avancerad boksökning
  4. Ladda ner PDF