Sidor som bilder
PDF
[subsumed][ocr errors][ocr errors][graphic]
[graphic]
[graphic]

Nytt i bokhandeln. December 1879.

UNGDOMENS BOK.

Till julen 1878 utkom förra delen af detta verk, Gossarnes lekar. och har hos det uppväxande slägtet blifvit en af dess mest omtyckta böcker. Den fortsättning till verket, "Flickornas lekar", som härmed erbjudes, innehåller ett tusen lekar och syselsättningar samt icke mindre än 600 afbildningar. Vi hoppas att den skall blifva lika välkommen hos de unga som den förra delen.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

235 Qv in liga hand arbeten och sy slor, såsom Sömnad. Papparbeten, Flätning, Stickning, Spånad, Tapisseri. Broderi. Virkning. Frivoliteter, Knytning, Lappmosaik, Knyppling, Arbeten af perlor, spån, trä, mossa, fjädrar, papper m. m., Formning, Teckning och målning (pastellmålning, stänkmålning m. fl.), Träsnideri, Kameer, Matlagning, Trädgårdsskötsel. Växtodling i rum, Allahanda blomsterkonster. Sångfåglar. Husdjur och Aqvarier m. m. (med 265 afb.).

Priset är 2.50 för häftadt och 3 kronor för inbundet exemplar.

Stockholm 1879, december.

HJALMAR LINNSTRÖM.

« FöregåendeFortsätt »