Skandinavisk Katolsk Tidskrift, Utgåva 6; Utgåva 2016

Framsida
Jon Peter Wieselgren, Erik Persson
BoD, 5 dec. 2016 - 336 sidor
Detta ar nummer 6 av Skandinavisk Katolsk Tidskrift, som utkom i november 2016. Skandinavisk Katolsk Tidskrift ges ut av Svenska Katolska Akademien i avsikt att beframja kunskapen om den katolska tron och dess konsekvenser pa olika omraden, t.ex. for kultur- och samhallsliv. I samklang med Akademiens syften ar tidskriften inriktad mot traditionell katolsk teologi, filosofi och spiritualitet samt katolsk apologetik och samtidskritik, men innehaller aven manga andra inslag, t.ex. kommentarer till utvecklingen inom Kyrkan, Sverige och varlden, artiklar om katolsk kultur och historia, material saxat fran aldre nummer av olika nordiska katolska tidskrifter, boner, encyklikor, bokrecensioner, boktips, innehall av pastoral och homiletisk karaktar o.s.v. En sarskild avdelning agnas at praktisk och teoretisk undervisning i liturgi med tonvikt pa liturgiens historia och tradition. Tidskriftens skyddspatroner ar S: t Thomas ab Aquino, S: t Pius V och S: t Pius X, dess valsprak liksom Akademiens "Pro fide et veritate.""

Så tycker andra - Skriv en recension

Vi kunde inte hitta några recensioner.

Andra upplagor - Visa alla

Bibliografisk information