Svenska medeltidens rim-krönikor: delen. Nya krönikans forsättningar eller Sture-krönikorna. Fortgången af unions-striderna under Karl Knutsson och Sturane. 1452-1520. 1867-68

Framsida
Gustaf Edvard Klemming
P.A. Norstedt & söner, kongl. boktryckare, 1868
 

Så tycker andra - Skriv en recension

Vi kunde inte hitta några recensioner.

Utvalda sidor

Andra upplagor - Visa alla

Populära avsnitt

Sidan 133 - Finland mot ryssarne, hette det: ganzska lithen war cristna manna makth thy leeth gudh see syna werdugha kraffth the saagho och tw baneer paa bergith staa — — wisseligha sancti erikx oc sancte oloffs waare the thz finge ryzer samme daghen ath see.
Sidan 84 - ... rätte swänske klagha her steen siith nampn mz ärom bar och aather fiik hwart thz sloth i swerige war slotzloffuan fiik han aff alla 2445 om däner wille troo halla jak sukker aff hiertans grundh och frykther för nya fundh thu som läss thu dragh tiil mynnes tha finlandh oc stäkeborgh aather Wynnes 2450 tänk oppa mith tall gud giffui ath swänske waare wtan qwall nw fynna däner een annan siidh och bindha wylia een annan falskan friidh saa sätte riken...
Sidan 275 - Nw är thz alt sagde stekaren tha han swalt / Hwi mon jak swa hikka lät vt j ok giff mik drikka Anno dominj M cd xcij feria tertia infra octavas omnium sanctorum [3 november] hora decima ante prandium Et est liber dominj johannis gerardi cappellani monasterij askaby Et habentur in isto libro primo de ludo scakariorum / liber blanzaflor / De septem sapientibus Et de rege magno karulo».
Sidan 62 - ... naar tw tiil sweriges fiende warder tiil synne gudh tiik giffui godha kraffth naar tw mooth sweriges fiende wiil stridha mz...
Sidan 26 - ... almoghen thz ryktet hörde huru byscopin för them thz rörde hwar swaradhe som swara torde saa ath konung eristiern thz sporde thz the wylle förre bliffua d öd h och wille häller döö än liffua än the sculo annan tiidh oolaghlighen skat wtgiffua Olaus Petri.
Sidan 93 - V. 2708 — 15 kunna granskas närmare: »alla tässe brödher (= Axelssönerna) waare ther än fäm the maagha wäl takka her steen än hadhe han ekke warith optha hadhe the illa farith then store kerlek ärlighe herre her steen the tiik illa lönthe i geen illa hadhe them gaangit i handh hadhe tw ekke taghit her aakess dotter i fampn».
Sidan 62 - Nw war konungh karl wäl tiil modhe thz thenne twa riddare mz dala fasta stodhe 1805 nw mädhen saa thetta i swerige händher k cristiern sin her tiil swerige sändher och ther tiil beeladhe örasteen och tiil honum drogh then wngha riddaren her...
Sidan 63 - ... thz kan iak ey längher ath scriffua thy wiil jak thetta laatha staa och ther tiil öffuer slaa för thy thz är nw sidher aff mangom ordom leedz een man widher 1845 oc för thy the maane manga i swerige liffua som thetta laatha scriffua thy wiil jak aather wänd a och göra her oppa een ända ö4 Osämja mellan rikets ràd.
Sidan 275 - Et habentur in isto libro primo de ludo scakariorum, liber blanzaflor, De septem sapientibus Et de rege magno karulo iij. »De alexandro rege
Sidan 141 - ... saa finge the gooth wädher och förde faangar honogh och haaffuor nogh mädher Swanthe nielsson there höffuisman war 4HO och heedherligit nampn mz ärom bar komn1o saa tiil swerige i geen...

Bibliografisk information