Sidor som bilder
PDF
[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

En konung kommer bär, frän himlens högd nedsänder. Glâd tig! Hans tillkomst oss till tröst och nytta länder. Han kommer fattig nog och är dock ganske herlig, Samt till sitt hiertelag sachtmodig mild och kärlig.

Han kommer sanner Gud, then alt vet, seer och hörer, Och then ock sig til tienst hvar menskios hierta rörer.

H0 tör förneka thet, hvad han vill och befaller,

Strax moete ske med hast, hvad som han man päkaller.

Han kommer med sin nâd uti vâr hiertans honing,
Vill sielf therinne bo att värka full försoning,

Här kommer then, som vill then tiocka syndsens snara
Frijvilligt lösa upp, att vij mä frye vara.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

Si ormetramparen, then hielt alf Davids ätt,
От then i Paradijs Gud fader bade дан,
Han uppenbaras nu och synlig sig inställer,
strax satans list och väld han nederslär och fäller.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
« FöregåendeFortsätt »