Sidor som bilder
PDF
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Iklâd the vapeu tig, min christen, alla tider,

Sâ skal tig satan led, fast han pâ alla Sider,
Dels genom dryckenskap, dels genom okyskhet,
Ja äfven genom kijf, vil fôra i förtret,

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]

наш ingen menniskia fullkommelig bär fìnnes,

Men hvar man klaga mäst, som förer sig til sinnes Värt svâra syndafall, utôfver mycken brist, Frân then oss tagit har allena Jesus Christ.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »