Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Säsom ett helleberg, at intet kan upgä,

Ty mengen odygdz tagg iag när mig firma mä. Therföre, o min Gnd, send mig tin näd till banda, Bered min hiertans iord genom tin ord och anda,

[ocr errors][merged small][ocr errors]

I thenne dödlighetens moln, som platt oss inne skräneker, Men Jesus genom sielfvan sig oss liuss och anda skäncker. I dagsens evangelio han en blind man uplijser

Och Ahonom ger sin syyn igen, thermed sin godhet vijser.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »