Sidor som bilder
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Förthenskull, när nu korss och satan tig vill stielpa,
Och eljest ingen fins, som kan i nöden hielpa,

Sä Hy til Jesum tä med bôn och stadig tro,

Ty han vist hielpa kann ur nöd och all oro.

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Pâ thet att dödsens faslighet hans grymma mackt nel: fara Oss icke mii till evig tijd til skam och skada vara.

Och kort: Lätt oss tin nädehielp uti all nöd besinna,

Att vij med tro och manlighet alt kunna öfvervinna.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »