Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][graphic][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Att Jesus за förnedrat sig,

Thet är ju väl rätt underlig,
Ett ganska olikt byte.

Sij öfver Gudz son stratTet kom,

Ooh syndaren förskontes, som
Är full med syndsens lyte.

Alt ondt och döden bade väl

Förtient then ondskefulla träl,
Som sig frä Gud utslutit.

Och Herren sielf, som vij thet see,

Här lijder död och hiertans vee,
Som intet hade brutit.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

Hvad har en silkesmatk dock meer, för thet nan spinner, Än arbet och besvâr? För lijf hann dödeu vinner.

Dock fär han lijf igen och varder äter ny,

När hann har androm tient med silkeespinnery.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »