Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Hann är upständen visserlig
Och sig här uppenbarar,
Ett tiskefänge underljg
Haus guddoms mackt förklarar.

Som strax och hans iärjungars sknr
Ail' thetta värcket sporde,

Att thet vist sieifva Herren var.,
Som alla tecken giorde.

. Tbes rördes nu sanct Peder vid
Sig sielf, framt för the andra,
Och gaf sig utur biiten nid
I siön till landz att vandra.

[ocr errors][ocr errors]

Han ät sieiß' med och viste ей
Med ord och gerning kiara,
Att hann, som alla kund’ förstä,
Then samma moste vara,

Som först korssfest och dödat var,
Then mann i grafven lade,
Men nu igen var uppenbar
Och döden nedlagt bade.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Och nu som lefvandes igen ur grafven har framgângit, . Och vijst att hann all helfvets mackt had nederlagt och fângit, Som then oöfvervinnerlig en hielte var att nämna,

Then all vär vee och hiertans Sorg pä satan kunde hämna.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

The säkre verldzens barn af ingen motgäng veta,
The blifva bär förskont’ med tväng och korsens beta.
Alt hvad the kalla pä, thet faller them ock till,

Then ogudachtige fär hvad han hafva vill.

[ocr errors][ocr errors]

Ther tiocka korsetz moln them svärliga förskräcker,
När Jesus till en tijd sitt ansichte betäcker.
rIfllet âr эй hans maner och underliga skick,
Andock thet varar mann ett lijtet ögnablick,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »