Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

En nattvard kostelig nti sitt nâderijke

Gud bafver tillredt bär, i himmelen thesslijke,
Menniskiomen till gängz till пупа och till fromma,
Och vill bann att med lust the thertill skole komma.

Ty lâter bann them ock af kärlek tber till kalla,
Med sine tienare them biuda och befalla,

The skole komma strax, bann ville them förnöija,
Alt vore nu tillred, ty skole tbe ey dröija.

Men ak, otacksambet, som gästerna bär vijsa,

Och Herrens senning’bod med spätske ord alïspijsa.
Then med sitt jordegodz sig äntlig vil nrsaka,
Then med sitt oxeköp, then tredie med sin maka.

Men säsom busbonden om thesse thet försporde,
Hann them till nattvarden aldels ovärdig giorde,
Och lätt sä kalla them, som aldrig therpâ tânckte,
Och till the elende sin biertans godbet länckte.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »