Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors]

Upsök mig med titt näde-lius,
- Sök mig till thes tn finner,
Och för mig i titt färehus;

Säll then som ther till hinner,

Hann hafver bär en hiertans frögd,
Och ther med alla fromma

Ett salig ständ i bimmels högd.
Gnd, lät oss ther till kommal

[merged small][ocr errors]

Hann vill att tu titt bierta skalt med tro och kärlek fästa, Och icke vara obetänckt att döma. strax tin nâsta;

Ey heller tu fördömma skalt tin medchristen med eder, Som ha sin första Ursprung fätt aff verldens arga seder.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Och lägger handen vid sitt emhete att drifva,
Ther kan välsignelsen omöglig borta blifva.
Gnd sielñ' sig Steller inn och herlig vijser sig,
Att hann uti sin värck är ganska underlig.

[ocr errors]

Sä att hann icke sielf förmâdde nätet draga,
Therföre moete hann till hielp än Hera taga.
AH thetta fiskefäng bleif saken uppenbar,
Att hann en syndig träl och Jesus Herren var.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »