Sidor som bilder
PDF
[graphic][ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Ty om Jerusalem och thess förödelse

Här prophetia sker utaiì1 then heligste,
Hur som en gäng skall ske och visserligen hända,
Att Gud en styggelse i Juda land skall sända,

[ocr errors][ocr errors]

Och tbenne styggelsen ett tecken vara skall
Till judernas förderñ', förödelse och fall.

Ja ock en sädan ’sorg samt vedermödas-fara

Vid samma onda tijd med menniskior'skall vara. _

Tbes lijke aldrig var för verldsens tijder all,

Ey beller nänsin mer i verlden vara skall. Och samma tecken ba vij ocksä nu i händer, ‘ Ebvart mann ocksä sig i verldene ut vänder,

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]

För alt, thet här bedrifvit är
Med ovett och med minne,
Altsammans skall stâ för tig ther,

Och föras tig till sinne.

Ther gäller ey vältalog mann,
Ey heller gull i händer,

Thet then, som dömer, böya kann,
Ey hvad mann före vänder.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »