Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Efter Herrans förlânte näd och anda uti migra svenska rijm enfalldigt förestâlt t af Christophoro Tiburtlo,

s. s. theol. stud.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »