Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Ifrå en sådan drick i evighet at frälsa,

At fria från den törst, oss allom förestod,

Han druckit har den drick med fast behiertat mod. Sielf nådens hällso-brun har gifvit lif och hällsa.

Han har ock med sin törst dyrt plicktat för den törsten, Den altför slemma törst, som aldrig släckias kan, Den drick, som ställes in på mörcka natten an,

Den har måst med sin törst betala himla-försten.

Ve dem, som starke är' och hieltar til at dricka,
Om mårgon stiga up at hete bli af vin,
När natten öfver är, sen lägga sig som svin,
Som giöda så sin kropp, at den må sönderspricka,

[ocr errors][ocr errors]

Gud trösta, trösta dig, den dag du skalt försvara
Den del, som framför alt Gud ädlast skapat har,
Den del,' som himlen sìelf sökt taga i försvar,

Men du af vårdzlöshet har bracht i evig fara.

[ocr errors]
[ocr errors]

Vår salighet ock var som Jesu törst upväckte,
Den var som honom stâdz så öm om hiertat var,
Den var som evigheten kom at räkna dar,

At han för allskiöns ve den söta himlen vräkte.

[ocr errors]

Tack, allerkiârste vän, hat' Jesu evig ära
För det. du druckit har den drick, jag dricka bort,
Och att du lidit har för det, vij usle giort;

För sådan drick du vill med himmelsk nectar nära.

[merged small][ocr errors]

När alt fnllkomnat var, som skulle ske och hända
Till vår förlossning dyr, då ropar han: Min and’
Jag nu befaller i tin-milda faders hand,

Jag vill till dödsens land nu hog och tanckar vända..

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »