Sidor som bilder
PDF

Klagelig rôst i en tro-innrerlig bön

om hielp uti nöden til frelsaren Jesum,

med aina och de sinas bima târar under et äfventyrligt пустишь

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

6. Vi ha med hast, vi ha med hast Mist bä löst och fast. Alt har i dess häuder blifvit, Som oss i elände drifvil. Vi ha med hast mist bâ löst och fast.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Men Jesu hielp, hielp Jesu, hielp,
Herre Jesu, hielp,

At vi tro, tu frögd meddelar,

Som oss evigty icke felar.
Hielp, Jesu, hielp, herre Jesu hielp!

[ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »