Sidor som bilder
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Och hans blodb giör henne miner.
Jesus är en himmelsk spijs,
Som för häningy vinner prijs.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][graphic][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

5.
Värden binder iagh go natt,
Jagb skal foort, min kraffter vijka,
Ogne-syyn och hörsell svijka,
Sömnens broder fär migh fatt.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »