Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][merged small][merged small]

Gudi then aldrahögsta til skyldigst äro, lof och pris, sine siäl til mäŕkelig nytto och förkofring uti alla cbristeliga dygder,

genom Guds „за: och andas kraftiga medarbetande, sammanfattade och i dagsliuset utgifne

af

Guds ords ovärdiga tienare vid hennes majzts riks-enko-drottningens lif-regemente til häst,

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »