Sidor som bilder
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Lângfredagen ................... sid. 42.

Första dag Päska ................ ,‚ 43.

Andra dag Pâska ................ „ 44.

Tredie dag Päska ................ ,‚ 45.

Fierde dag Päska ................ „ 46.

Första söndagen efter Päska ......... ,‚ 47.

Andra söndagen efter Päska .......... ‚, 48.

Tredie söudagen efter päska .......... ‚, 49.

Fierde söndagen efter Päska .......... „ 50.

Böne-söndagen .................. ‚, 51.

Christi himmelsfärds dag . . . ......... „ 52.

Siette söndagen efter Pâska .......... „ _53.

Första dag Pingeat ............ . . . ,‚ 54.

Annan dag Pingest ............. . . „ 55.

Tredie dag Pingest ............... ‚‚ 56.

Fierde dag Pingest ............... „ 57.

Helga Trefaldighetz dag ............ ,‚ 58.

Första söndagen efter Trinitatis ........ ‚, 59.

Andra söndagen efter Trinitatis ........ ‚‚ 60.

Tredie söndagen efter Trinitatis ........ ‚‚ 61.

Fierde söndagen efter Trinitatis ........ ,‚ 62.

Femte söndagen efter Trinitatis ........ ,‚ 63.

Siette söndagen efter Trinitatìs ........ ‚‚ 64.

§iunde söndagen efter Trinitatis ........ „ 65.

Attonde söndagen efter Trinitatis ....... ‚‚ 66.

Nionde söndagen efter Trinitatis ....... „ 67.

Tionde söndageu efter Trinitatis ....... ,‚ 68.

Elfte söndagen efter Trinitatìs ......... ,‚ 69.

Tolfte söndagen efter Trinitatis ........ ‚‚ 70.

Trettonde söndagen efter Trinitatis ...... „ 7l.

Fiortonde sôndagen efter Triuitatís ...... ‚‚ 72.

Femtonde söndagen efter Trinitatis ...... ‚, 73.

Sextonde sôndagen efter Trinitatis ...... „ 74.

Siuttonde sôndagen efter Trinitatìs ...... ,‚ 75.

Adertonde söndagen efter Trinitatis ..... ‚‚ 76.

Nittonde söndagen efter Trinitatis ...... ‚‚ 77.

Tiugonde söndagen efter Trinitatis ...... ‚, 78.

Tiugondefôrsta sôndagen efter Trinitatis . . . ‚‚ 79.

Tiugondeandra söndagen efter Trinitatis . . . „ 80.

Tiugondetredie sôndagen efter Triuitatis . . . „ 81.

Tîugondeûerde söndagen efter Trinitatis . . . ‚, 82.

Tiugondefemte söndagen efter Trinitalís . . . „ 83.

« FöregåendeFortsätt »