Sidor som bilder
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Kom han til härlighet, til himla vardt uptagen, Pâ. fadreus högra hand blef setter thenna dagen, Ther han vär broder är, i ähro fadren lijk Regerar, hafver macht och är af näde rijk.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Är nägon husvill man, tu honom herbergera

Och visa allom tienst, med kärleks tecken llera, Och thet förutan knorr, ty Gud en gifvar’ glad Högt älskar. Ähra tu tin Gud i allan stad!

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »