Sidor som bilder
PDF
ePub
[graphic]

SAMLADE

VITTERHETSARBETEN

AF

SVENSKA FÖRFATTARE

FRÅN STJERNHJELM TILL DALIN.

EITER ORIGINALUPPLAGOR OCH BANDSKRIFTER UTGIFNA

AF

P. HANSELLI.

TRETTONDE DELEN.
ANDREAS WALEENIUS, JOHAN VULIEJUS, CHRIST.
TIBURTIUS, ERNST GEŠTKINIUS, MICHAEL RENNER,

JONAS EJOREZBERG OH PETER WARNMARK.

UPSALA,
TRYCKTE HOS P. HANSELLI

1870.

[merged small][ocr errors]
« FöregåendeFortsätt »