Sveriges statskalender

Framsida

Så tycker andra - Skriv en recension

Vi kunde inte hitta några recensioner.

Innehåll

Upplysningar Å 3
4
Förklaring över förkortningarna LS
13
Avlönings och pensionsförhållanden
32
Kalendarium
45
Kungl Huset
63
Kungl Hovstaterna 7
73
Konungens Statsråd 48
85
verk och styrelser 66
100
Äl Riddarhusdirektionen 827
954
stanstalter och postunderrättelser
1008
gl Svenska Riddareordnarna 901
3
Envoyé extraord o Min plénip Sampaio Sebastiäo KNO1kl KVO2kl 39 12
39
Envoyé extraord o Min plénip Johnson Herschel V 41 12
41
Tredje legationssekreterare Urquhart George Alexander 15 42
117
Sveriges dagliga tidningar I 161
297
Attaché Carr Henry L 41
3

7 Ecklesiastikdepartementet 121
190
Belgien
263
Brasilien
271
Militärattaché SuttonPratt Reginald Överste 38
38
Pressattaché Jensen Karl E 42
42

Andra upplagor - Visa alla

Bibliografisk information