Biographiskt Lexicon öfver namnkunnige Svenska Män, Volym 12

Framsida
Palmblad, Sebell & c., 1846
 

Så tycker andra - Skriv en recension

Vi kunde inte hitta några recensioner.

Utvalda sidor

Innehåll

Andra upplagor - Visa alla

Populära avsnitt

Sidan 202 - Talen och tordo, ulan brytande öfvergäng, till ämnet för dagen. lütt ymnigt (¡Hopp af taiikar och bilder utvecklade sig i periodens, stundom nog mycket förlängda, men aldrig orediga eller mattade fart.
Sidan 57 - Vid samma tid fick han af Collegium Medicum det hedrande uppdraget att utarbeta en Svensk Pharmacologi och att halla offentliga föreläsningar i Pharmacien.
Sidan 61 - R. uppträdt som författare, i alla förvärfvat ett aktadt namn. Ingen del af den nu...
Sidan 202 - Lagerlöfs jemna värdigbet, alllid lika tryggad mot medelináttan, kan synas godtgöra bristen af 'en högre energi, och Upmarks dristiga lyftning förverka silt pris, nà'r tanken ej alllid uppbär periodernas och frasernas pomp.
Sidan 88 - Jionoin skäligt och r.illvist, att Görtz förverkat ära och lif. Sa'ttet att mista lifvet determinerar jag med mitt votum att blilVa balshnggen pá galgbacken oeh der af bödlen nedgräfven.
Sidan 57 - ... till Histor. Naturalis Adjunct och Botanices Demonstrator vid universitetet i Lund, med äliggande att hafva vard от botaniska trägarden sä väl som от det sk Stobaco-Carolinska Museum.
Sidan 56 - Relea taller, skall ha i va varit en lard och mangkunnig man , uppfostrad af sin morbror, den namnkunnige Biskop Anders Rydelius i Lund; bans fru helle Lovisa Cathar.
Sidan 56 - Rydelia, en systcr till Biskop Rydelius. Israels förstfödde son Nils, född 1712, dog som Provincialläkare...

Bibliografisk information